alarmy
instalatorstwo
elektryczne
pomiary

Energia pod pełną kontrolą

kolektory i elektrownie słoneczne
instalacje i pomiary elektryczne
systemy alarmowe i przeciwpożarowe
oświetlenie i zasilanie awaryjne
serwis maszyn i automatyki

Pomiary instalacji elektrycznych

Nasza firma oferuje Państwu w pełni profesjonalne pomiary elektryczne oraz badania instalacji elektrycznych. Wszystkie prace prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających bogate doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia. Ponadto dysponujemy wyłącznie najwyższej klasy sprzętem pomiarowym gwarantującym rzetelne wyniki pomiarów.

Swoim klientom zapewniamy kompleksowe usługi obejmujące zarówno same pomiary elektryczne jak i sporządzenie raportów z wykonanych badań, a także usunięcie ewentualnych usterek. Jeżeli chcą Państwo zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz posiadanego mienia zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Firma oferuje następujące usługi kontrolno-pomiarowe:

 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary rezystancji kabli i przewodów
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiary okresowe instalacji elektrycznych
 • pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • wykonanie dokumentacji z pomiarów

Przy wykonywaniu wszystkich rodzajów pomiarów i badań instalacji elektrycznej należy przestrzegać rygorystycznych zasad. Pomiary instalacji elektrycznej powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub w ostateczności zbliżonych do warunków normalnej pracy instalacji. Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić czy urządzenia pomiarowe działają poprawnie. Kolejnym ważnym punktem jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną danej instalacji oraz wykonanie odpowiednich obliczeń w celu ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań.

Zawsze przed przystąpieniem do pomiarów należy również dokonać szczegółowych oględzin instalacji czy jej elementów w celu określenia stanu obiektu, jego kompletności, ewentualnych usterek, prawidłowego oznakowania czy stanu urządzeń ochronnych. Niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożność. Nie wolno bez potrzeby dotykać elementów czynnych oraz przewodzących. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku urządzeń i elementów charakteryzujących się dużą pojemnością takich jak kondensatory czy kable. Nawet po wyłączeniu źródła zasilania mogą one grozić porażeniem.

Stosując się do tych podstawowych oraz szeregu bardziej szczegółowych wytycznych zapewniamy swoim klientom optymalną jakość usług przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.