alarmy
instalatorstwo
elektryczne
pomiary

Energia pod pełną kontrolą

kolektory i elektrownie słoneczne
instalacje i pomiary elektryczne
systemy alarmowe i przeciwpożarowe
oświetlenie i zasilanie awaryjne
serwis maszyn i automatyki

Monitoring

Monitoring systemów alarmowym jest najnowocześniejszym i najtańszym środkiem ochrony osób i mienia. Jak podają statystyki jest to równocześnie najskuteczniejszy sposób ochrony. Monitoring jest systemem który pracuje 24 godziny na dobę, sprawując tym samym nadzór nad obiektem wyposażonym w instalację alarmową.

Działanie systemu alarmowego oparte jest na technologii radiowej. W sytuacji wystąpienia zagrożenia (napad, włamanie, zanik zasilania czy inne naruszenie mienia) lokalna stacja nadawcza bądź też dialer telefoniczny wysyła sygnał do Centrum monitoringu. Reakcja na zagrożenie nie ogranicza się jedynie do emitowania dźwięku jak to się dzieje w instalacji nie monitorowanej.

Otrzymany sygnał jest sprawdzany przez operatora, który w zależności od sytuacji podejmuje odpowiednią interwencję likwidującą zagrożenie (wysyła brygadę interwencyjną, patrol policji, inne potrzebne służby oraz powiadamia właściciela).

Dysponujemy dwoma rodzajami przyłączy monitorujących. Oba systemy odznaczają się niezawodnością. Różnią się natomiast zastosowaną technologią.

Monitoring telefoniczny: nie wymaga ze strony klienta tworzenia dodatkowej instalacji. Jego funkcjonowanie oparte jest na już istniejących centralach alarmowych przystosowanych do łączenia się z Centrum monitoringu.

Monitoring radiowy: oparty na działaniu fal radiowych bądź łączności satelitarnej.